Gezinshereniging, hoe doe je dat?

Je wilt een partner of familie laten overkomen van buiten de EU. De Belgische en Nederlandse overheid stellen hier steeds strengere eisen aan. We hebben het over gezinshereniging, waarbij het belangrijk is dat je de juiste stappen neemt. De juiste documenten spelen hierbij een zeer belangrijke rol en zelf gaan proberen leidt zelden toch een succesvolle gezinshereniging.

Problemen voorkomen bij gezinshereniging

Het is verstandig voor dat je een procedure voor gezinshereniging gaat starten, dat jij je goed informeert bij een advocaat vreemdelingenrecht. Dit voorkomt dat je achteraf heel veel geld, tijd en frustratie verder bent om de procedure te laten corrigeren door de advocaat. De advocaten van Advocatenkantoor Stappers adviseren Belgische en Nederlandse cliënten en gebruiken daarbij regelmatig de België route.

Gezinshereniging? Advocatenkantoor Stappers